top of page

TRAFIC & CLOSED ROADS

On this page you will find relevant information about the world cup for you who run your business around the venue at Bryggen. There will also be information for residents that normally use the roads where we have the bike course.

 

Vi får verdens beste triatlonutøvere på besøk. Disse skal utfordre vår lokale olympiske mester Kristan Blumenfelt, verdensmester i Ironman Gustav Iden og resten av de lokale utøverne på landslaget. Bergen har hele fem utøvere på landslaget.

 

For å få til dette på en forsvarlig måte vil deler av vegnettet rundt Bryggen være stengt denne helgen.

Les denne informasjonen nøye.

NB! Bryggen stenges fra Fredag 26.8 kl 18:00 til Søndag 28.8 kl 24:00. Se bilde lenger ned.

Vareleveranser på lørdag kan skje frem til kl 11:30 ved å kjøre inn fra Bradbenken siden til Lodin Lepps gate, og samme vei ut. Det står vakt ved stengningspunkt.

Hele trasé er helt stengt Søndag 28.8 fom 07:00 til 20:00.

Det gis ingen unntak.

Utrykningskjøretøy slipper igjennom ved utrykning.

Det står løypevakter ved alle stengningspunkter. Disse bruker sin fritid på å bidra, så ikke la frustrasjon går ut over dem!
 

Alle veier som er markert med farge i kartet vil være helt steng søndag 28.8 fom 07:00-20:00.

trase uten forklaring.png

Blått område er stengt fom fredag kl 18:00-søndag kl 24:00

stengeomr fom fredag.png

Til hotellene

Det er viktig å informere gjester om stengte veger da noen har parkert i parkeringshus langs trasé. Vi kan ikke slippe noen ut i konkurransetrasé selv om de har forsovet seg!

Turbusser kommer ikke inn i trasé. Turoperatører må informeres så de kan planlegge.

Til kafeer og restauranter på Bryggen

Vær greie å sjekk røykvarslere FØR denne helgen så vi unngår falske alarmer.

Å være fotgjenger på Bryggen denne dagen

Fotgjengeroverganger blir betjent av vakter som slipper de som vil over, når det er klart.

Det er planlagt å avsette plass til fotgjengere på gangveien inn mot bygningene.

Brann, Politi og Helse

Arrangementet er godkjent av Bergen Kommune, Vetland Fylke Veg, Politiet, Statens Vegvesen +

Vår trase stenges med gjerder, og ikke betongklosser (så lenge sikkerhetssituasjonen ikke endres).

Ved evt utrykning slippes de igjennom

Rigging

Vi starter å rigge den 26.8 kl 08:00 på Bryggen rundt skur 11.

Fra kl 18:00 når veien stenges fortsetter vi med å rigge installasjoner i vegbanen.

Lørdag 27.8 setter vi opp gjerder rundt trasé (ikke stenging). Vi starter på Nordnes og jobber oss innover. Vi starter i Strandgaten og Strandkaien etter kl 18:: lørdag.

Ved behov for mer informasjon ta kontakt:

olav.kyrre@bergentriathlon.no

bottom of page